Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2019

 

 1. Γενικές Πληροφορίες

 

1.1. Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο www.crazycoconut.gr (ο “Ιστότοπος”), τον οποίο διαχειρίζεται η Καϊκτσόγλου Όλγα του Συμεών ατομική επιχείρηση (“Crazy Coconut”, “εμείς” ή “εμάς”), νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, με έδρα το Παλαιό Φάληρο, οδός Αίαντος, αριθμός 34Α, Τ.Κ. 175 62, Αττική, Ελλάδα, με Αριθμό ΓΕΜΗ: 150333802000 και AΦΜ: 124723875.

 

1.2. Η Crazy Coconut δίνει τη δυνατότητα σε ανώνυμους επισκέπτες (οι “Επισκέπτες”) να περιηγούνται στον Iστότοπό μας, καθώς και σε επισκέπτες, οι οποίοι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και όχι ανήλικοι, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει το κράτος ή τον τόπο κατοικίας τους, και οι οποίοι συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, δηλώνοντας τη συγκατάθεσή τους με ένα κλικ, όπου αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη (“Εγγεγραμμένοι Χρήστες”) για να αγοράσουν τα προϊόντα μας (τα “Προϊόντα”). Οι όροι “εσείς”, “εσάς” και “δικό σας”, όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν θα αναφέρονται συλλογικά τόσο στους Εγγεγραμμένους Χρήστες όσο και στους Επισκέπτες του Ιστότοπού μας, εκτός εάν το περιεχόμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης υποδεικνύει το αντίθετο, στην οποία περίπτωση οι όροι θα αναφέρονται είτε στους Επισκέπτες είτε στους Εγγεγραμμένους Χρήστες. Τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στον Ιστότοπό μας  πωλούνται απευθείας από την Crazy Coconut.

 

1.3. Παρακαλούμε διαβάστε και εξετάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας. Κάνοντας χρήση του Ιστότοπου ή υποβάλλοντας μια παραγγελία (η “Παραγγελία”), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της   και της μας.

 

1.4. Η Crazy Coconut δύναται ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Θα υποδείξουμε τυχόν αλλαγές επικαιροποιώντας την ημερομηνία με την ένδειξη “Τελευταία ενημέρωση” στην αρχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν από τη στιγμή που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας, με την επιφύλαξη τυχόν Παραγγελιών που έχουν ήδη υποβληθεί από εσάς και έχουν γίνει αποδεκτές από την Crazy Coconut, οι οποίες θα συνεχίσουν να διέπονται αποκλειστικά από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που ίσχυαν κατά την ολοκλήρωση κάθε Παραγγελίας.

 

1.5. Ο παρών Ιστότοπος προορίζεται αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπο, καθώς και για τη διατήρηση του κωδικού πρόσβασής σας και άλλων στοιχείων του λογαριασμού σας ως εμπιστευτικών. Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήση από όσους δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν από την Ελλάδα. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από τοποθεσίες εκτός Ελλάδος, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με το τοπικό δίκαιο, όπου ισχύει.

 

 1. Νομικές Δηλώσεις

 

2.1. Ο Ιστότοπος περιέχει ποικίλο υλικό συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, σχολίων, εικονιδίων, εικόνων, μηνυμάτων, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο και άλλου περιεχομένου (συλλογικά το “Περιεχόμενο”), το οποίο προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις. Με την εξαίρεση των πληροφοριών που είναι δημόσιες ή για τις οποίες σας έχει δοθεί ρητά γραπτή άδεια από την Crazy Coconut, κανένα Περιεχόμενο δεν μπορεί να πωληθεί, να μισθωθεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να αναρτηθεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να τροποποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί δημοσίως, να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε παράγωγα έργα που βασίζονται σε αυτό ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Coconut Crazy. Ωστόσο, μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφα του υλικού από τον Ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρείτε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιοκτησιακές δηλώσεις και ότι θα χρησιμοποιείτε αυτά τα υλικά αποκλειστικά όπως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

 

2.2. Το εμπορικό σήμα “Crazy Coconut” και όλα τα ονόματα, γραφικά, σχέδια, λογότυπα, κεφαλίδες σελίδων, κουμπιά με εικονίδια, σενάρια, εμπορικές σημάνσεις και ονόματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στoν Ιστότοπο (συλλογικά τα “Εμπορικά Σήματα”) ανήκουν αποκλειστικά στην Crazy Coconut, στους προμηθευτές μας ή σε άλλα τρίτα μέρη, όπως ορίζεται. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή ή τροποποίηση οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της διανομής Περιεχομένου για διαφήμιση ή δημοσιότητα ή για άλλη αιτία, χωρίς, κατά περίπτωση, την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους που είναι δικαιούχος του Εμπορικού Σήματος. Σας ενημερώνουμε ότι προστατεύουμε ενεργά και δυναμικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 

2.3. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην Crazy Coconut. Ομοίως, πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μπορεί να λάβει χώρα μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Crazy Coconut. Η Crazy Coconut δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στον Ιστότοπό μας, δεν σημαίνει ότι η Crazy Coconut εγκρίνει ή συνιστά ανεπιφύλακτα την ιστοσελίδα. Η χρήση ενός ιστότοπου τρίτου μέρους θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies του ιστότοπου του τρίτου αυτού μέρους.

 

2.4. Είστε και θα παραμείνετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υποβολή στον Ιστότοπο εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, εμπορικών σημάτων, υλικών και οποιασδήποτε δημιουργικής έκφρασης.

 

2.5. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του:

 • για να μεταφορτώσετε (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) ή να τροποποιήσετε τον Ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει.
 • για να παρεμβαίνετε ή να διαταράσσετε οποιοδήποτε δίκτυο ή ιστοσελίδα που είναι συνδεδεμένα με τον Ιστότοπο ή για να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλα συστήματα υπολογιστών,
 • για να παρεμβαίνετε στην απόλαυση ή στη χρήση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
 • για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος.

 

Επιπρόσθετα, δεν μπορείτε, σε σχέση με τον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσετε :

 • οποιοδήποτε εργαλείο εξαγωγής δεδομένων (data mining), ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων
 • τεχνικές πλαισίωσης για να εσωκλείετε τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και άλλες εικόνες αποκλειστικής εκμετάλλευσης, κείμενα και μορφότυπους που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο
 • Μετά-ετικέτες (meta tags) ή οποιοδήποτε άλλο κρυφό κείμενο, το οποίο χρησιμοποιεί το όνομα ή τα εμπορικά μας σήματα.

 

2.6. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να τηρήσετε την Crazy Coconut αλώβητη, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους τρίτους συνεργάτες της από και έναντι όλων των απωλειών, των εξόδων, των ζημιών, άμεσων ή έμμεσων οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από την παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιoύμαστε οποιασδήποτε και όλων των εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, σε σχέση με τα Προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Crazy Coconut.

 

 1. Εγγραφή

 

3.1. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπού μας (π.χ. να δείτε το ιστορικό Παραγγελιών, αγαπημένα Προϊόντα), μόνο εάν εγγραφείτε και δημιουργήσετε ένα λογαριασμό (ο “Λογαριασμός”). Δεν θα επιτρέπετε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον Λογαριασμό σας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον Ιστότοπο και οφείλετε να προστατεύετε αυστηρά όλες τις πληροφορίες που θα επέτρεπαν σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο κάνοντας χρήση του προφίλ σας. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για τυχόν αδυναμία σας να διαφυλάξετε τις πληροφορίες και/ή να απαγορεύσετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο κάνοντας χρήση του προφίλ και/ή του Λογαριασμού σας, καθώς και για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα από το προφίλ και/ή τον Λογαριασμό σας. Οφείλετε να  ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση την Crazy Coconut για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προφίλ και/ή του Λογαριασμού σας.

 

3.2. Οφείλετε να μας παρέχετε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες για εσάς κατά την εγγραφή σας και κατά πάντα χρόνο, θα πρέπει δε να επικαιροποιείτε όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε ή που θα ζητηθούν τυχόν από εμάς, στο βαθμό και εφόσον αλλάξει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία.

 

3.3. Η Crazy Coconut διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή σας για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να απαιτείται να σας παρέχει διευκρινίσεις, ή χωρίς λόγο, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση στο Λογαριασμό σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, στα στοιχεία του Λογαριασμού σας και/ή σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλο Περιεχόμενο του Ιστότοπου που περιέχονται ή είναι προσβάσιμα μέσω του Λογαριασμού σας, και τα οποία ενδέχεται να διαγραφούν από εμάς στο σύνολό τους. Αυτή η απενεργοποίηση ή η ακύρωση του Λογαριασμού σας θα σημαίνει ότι ενδέχεται να χάσετε την πρόσβαση σε όλο το Περιεχόμενο που τυχόν έχει υποβληθεί από εσάς.

 

3.4. Όλες οι επικοινωνίες προς εσάς θα αποστέλλονται από την Crazy Coconut στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας χορηγήσατε κατά την εγγραφή σας ή κατά το τελικό στάδιο αγοράς, εάν αποκτήσατε πρόσβαση στον Ιστότοπο ως Επισκέπτης. Τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Crazy Coconut.

 

 1. Διαδικασία Αγοράς

 

4.1. Ο Ιστότοπος διαθέτει φωτογραφίες όλων των Προϊόντων μας, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με την τιμή τους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τα διάφορα χρώματα, μεγέθη, σχήματα και/ή μορφές που διατίθενται.

 

4.2 Παρόλο που η Crazy Coconut υιοθετεί μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι πιστές αναπαραστάσεις των προσφερόμενων Προϊόντων, ενδέχεται να προκύψουν διαφορές, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών και της χρωματικής ανάλυσης που χρησιμοποιείτε κατά την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο. Οι εικόνες και τα χρώματα θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται ενδεικτικά και η Crazy Coconut ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει σε περίπτωσης αδυναμίας του Προϊόντος να ταιριάξει με τις εικόνες και τα χρώματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, για τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω.

 

4.3. Για να ολοκληρώσετε κάθε Παραγγελία, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες και τις διαδικασίες που παρέχονται στον Ιστότοπο. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία της Παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της διεύθυνσης και πληρωμής, πριν από την ολοκλήρωση της Παραγγελίας σας. Μια παραγγελία για τα Προϊόντα μας τοποθετείται όταν πατάτε το κουμπί “Παραγγελία” στο τέλος της διαδικτυακής διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς, έχοντας πρώτα αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να αποδεχτείτε τα περιεχόμενα της Παραγγελίας ή/και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας, η Παραγγελία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Πριν από την τελική επιβεβαίωση, η Παραγγελία μπορεί να τροποποιηθεί, να διορθωθεί ή να ακυρωθεί.

 

4.4. Σας συνιστούμε να μεταφορτώσετε, να αποθηκεύσετε και/ή να εκτυπώσετε όλους τους όρους που σχετίζονται με την Παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και της Πολιτικής Ιδιωτικότητας που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή υποβολής της Παραγγελίας σας.

 

4.5. Μόλις υποβληθεί η Παραγγελία σας, θα λάβετε ένα email, με το οποίο θα σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει την Παραγγελία σας και το οποίο θα περιέχει μια περίληψη των πληροφοριών που περιέχονται ήδη στο Έντυπο Παραγγελίας (π.χ. τα δεδομένα σας, Προϊόν, ποσότητα, μέγεθος, χρώμα, τιμή, διεύθυνση, έξοδα αποστολής, εάν υπάρχουν). Η επικοινωνία αυτή ΔΕΝ συνιστά αποδοχή της παραγγελίας. Θα ζητήσουμε προέγκριση από την κάρτα πληρωμής σας σε αυτό το στάδιο.

 

4.6. Θα σας στείλουμε ένα επιβεβαιωτικό email για να βεβαιώσουμε ότι η Παραγγελία σας έχει αποσταλεί προς παράδοση. Αυτό αποτελεί επιβεβαίωση και αποδοχή της Παραγγελίας σας. Η κάρτα πληρωμής σας θα χρεωθεί κατά την αποστολή.

 

4.7. H Crazy Coconut μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την Παραγγελία σας, εξαιτίας του ότι: (α) τα Προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, (β) υπάρχει πρόβλημα με τη μέθοδο πληρωμής σας, (γ) υπήρξε σφάλμα τιμολόγησης ή περιγραφής Προϊόντος στον Ιστότοπό μας, (δ) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα Προϊόντα λόγω τοπικών περιορισμών ή απαιτήσεων εισαγωγής στον προορισμό παράδοσης ή (ε) παραβιάσατε οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή άλλο νόμο.

 

 1. Τιμές και Διαδικασία Πληρωμής

 

5.1. Οι τιμές των Προϊόντων που προσφέρονται στον Ιστότοπό μας αναγράφονται σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

5.2. Τα Προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπό μας μπορούν να εξοφληθούν αποκλειστικά με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Δεχόμαστε πληρωμές μέσω Visa, MasterCard και οποιασδήποτε άλλης μεθόδου τυχόν αναγράφεται σαφώς στον Ιστότοπό μας από καιρού εις καιρόν. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να πληρώσετε μέσω PayPal. Επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιείτε είναι δική σας ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον κάτοχο της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας να τη χρησιμοποιήσετε. Όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών/χρεωστικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους επαλήθευσης και εξουσιοδότησης από τον εκδότη της κάρτας. Εάν ο εκδότης της κάρτας πληρωμής σας αρνηθεί να εγκρίνει την πληρωμή στην Crazy Coconut, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση της Παραγγελίας σας.

 

5.3. Η ύπαρξη δικαιώματός σας επί οποιουδήποτε Προϊόντος διατίθεται για αγορά μέσω του Ιστότοπού μας εξαρτάται από και προϋποθέτει την από μέρους μας είσπραξη του ποσού που αντιστοιχεί στην πλήρη εξόφλησή του, καθώς και των σχετικών εξόδων για το Προϊόν αυτό. Εάν η εν λόγω πληρωμή και τα έξοδα δεν μπορούν να χρεωθούν στην πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα ή εάν επιστραφεί μια χρέωση για οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την Παραγγελία σας και/ή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις που πραγματοποιούνται από τον Λογαριασμό σας.

 

5.4. Τα δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα απευθείας από τον διαχειριστή της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Η Crazy Coconut δεν είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία οποιωνδήποτε πληρωμών τυχόν πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Η Crazy Coconut ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για οποιαδήποτε δόλια και παράνομη δραστηριότητα μέσω των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από οποιονδήποτε τρίτο κατά την πληρωμή των Προϊόντων που αγοράζονται μέσω του Ιστότοπου. Η Crazy Coconut διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συναλλαγή και Παραγγελία, σε περίπτωση που λάβουμε αναφορά μίας τέτοιας δραστηριότητας.

 

5.5. Η Crazy Coconut διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των Προϊόντων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν μόλις εμφανιστούν στον Ιστότοπό μας, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε Παραγγελιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από εσάς και έχουν επιβεβαιωθεί από την Crazy Coconut, για τις οποίες θα εξακολουθήσει να παραμένει σε ισχύ η τιμή που ίσχυε κατά τη στιγμή τοποθέτησης της κάθε Παραγγελίας. Είσαστε υπεύθυνοι για την καταβολή του συνόλου των ισχυόντων φόρων που προκύπτουν από οποιαδήποτε αγορά που πραγματοποιείται από το Λογαριασμό σας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από εσάς.

 

 1. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

 

6.1 Δεδομένου ότι όλα μας τα Προϊόντα είναι χειροποίητα, αντιλαμβάνεστε ότι η προμήθειά τους είναι περιορισμένη. Ενδέχεται, ένα ή περισσότερα Προϊόντα μας να μην είναι διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε μέσω email.

 

6.2. Σε περίπτωση που κανένα από τα Προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο, θα σας στείλουμε ένα email με το οποίο θα σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την Παραγγελία σας και ότι θα την ακυρώσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα δεν θα χρεωθεί.

 

6.3. Σε περίπτωση που μόνο ένα ή περισσότερα από τα Προϊόντα που παραγγείλατε είναι διαθέσιμα, θα σας στείλουμε ένα email αναφέροντας λεπτομερώς τα Προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα. Στη συνέχεια, θα επεξεργαστούμε την Παραγγελία σας για τα υπόλοιπα/διαθέσιμα Προϊόντα και θα χρεωθείτε αποκλειστικά για το ποσό που αντιστοιχεί στα Προϊόντα αυτά, εκτός εάν μας ενημερώσετε εγγράφως ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε ολόκληρη την Παραγγελία σας.

 

 1. Αποστολή και Παράδοση

 

7.1. Όλες οι παραγγελίες εντός Ελλάδας είναι δωρεάν. Για την αποστολή παραγγελιών εκτός Ελλάδος, είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή τυχόν ισχυουσών εξόδων αποστολής που θα υπολογιστούν και χρεωθούν στην Παραγγελία σας κατά την ολοκλήρωσή της. Σημειώστε ότι ο χρόνος παράδοσης και τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από το συνολικό κόστος της Παραγγελίας σας, το βάρος του δέματος, τη χώρα του παραλήπτη, τον τύπο παράδοσης που επιλέγεται (π.χ. standard/βασικό, παραλαβή την επόμενη ημέρα) κλπ.

 

7.2. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται από τρίτα μέρη – εταιρείες ταχυμεταφορών (courier). Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τα Προϊόντα μπορούν να παραδοθούν αποκλειστικά στις ακόλουθες χώρες:

 • Ελλάδα
 • Κύπρος
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Τουρκία
 • Ηνωμένο βασίλειο
 • Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

 

7.3. Λάβετε υπόψιν ότι για Παραγγελίες που παραδίδονται εκτός Ελλάδας (“Διεθνείς Παραγγελίες”) ενδέχεται να ισχύουν δασμοί ή άλλες τοπικές απαιτήσεις, για τις οποίες θα είστε υπεύθυνοι. Είναι δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις τοπικές Τελωνειακές Αρχές σε σχέση με την Παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την παροχή πληροφοριών ταυτοποίησης για την παραλαβή της Παραγγελίας σας. Η Crazy Coconut δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η τοπική Τελωνειακή Αρχή κατάσχει τα Προϊόντα σας ή χρεώσει τυχόν εισαγωγικούς δασμούς στα Προϊόντα αυτά. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για τους ισχύοντες τοπικούς εισαγωγικούς δασμούς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις πριν την τοποθέτηση της Παραγγελίας σας.

 

 1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

 

8.1. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, εν όλω ή εν μέρει, από κάθε Παραγγελία, χωρίς κυρώσεις, αναιτιολόγητα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την  Παραγγελία.

 

8.2. Παρακαλούμε ενημερώστε την Crazy Coconut για την απόφασή σας να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης με μια σαφή δήλωση που θα στείλετε μέσω ταχυδρομείου (οδός Αίαντος, αριθμός 34Α, Τ.Κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο, Αττική, Ελλάδα) και/ή μέσω email (info@crazycoconut.gr). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το  , χωρίς αυτό να καθίσταται υποχρεωτικό.

 

8.3. Σε περίπτωση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να επιστρέψετε, εντός της ανωτέρω περιόδου, τα Προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, με την ετικέτα τους ακόμα συνδεδεμένη (εάν υπάρχει), παραδίδοντάς τα σε ταχυδρομείο ή courier. Το κόστος αποστολής και όλοι οι κίνδυνοι από τη μεταφορά των Προϊόντων θα βαρύνουν εσάς. Η αφαίρεση των ετικετών θα ληφθεί ως απόδειξη ότι το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί από εσάς και δεν θα μπορεί να επιστραφεί σε αυτή την περίπτωση.

 

8.4. Εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκηθεί έγκυρα, η Crazy Coconut θα πιστώσει το ποσό που χρεώθηκε για τα Προϊόντα που επιστρέφονται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων από αυτήν. Η Crazy Coconut δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις κατά την πίστωση του ανωτέρω ποσού που δύνανται να αποδοθούν στο Τραπεζικό Ίδρυμα ή στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των Προϊόντων.

 

8.5. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, ακύρωσης ή επιστροφής δεν ισχύει στην περίπτωση Παραγγελιών που αφορούν Προϊόντα με ένδειξη “Κατά Παραγγελία”. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η πληρωμή για τα “Kατά Παραγγελία” Προϊόντα θα ολοκληρωθεί πριν από την αποστολή τους σε εσάς.

 

 1. Ελαττωματικά Προϊόντα

 

9.1. Για την επιστροφή τυχόν ελαττωματικών Προϊόντων, θα πρέπει να ενημερώσετε την Crazy Coconut μέσω τηλεφώνου (+30 694 6856 347) ή μέσω email (info@crazycoconut.gr).

 

9.2. Παρακαλούμε επιστρέψτε το ελαττωματικό Προϊόν στην Crazy Coconut, παραδίδοντάς το στον ταχυμεταφορέα (courier) προς επιστροφή, σε συνεννόηση με την Crazy Coconut. Σε περίπτωση ελαττωματικών Προϊόντων, όλα τα έξοδα αποστολής βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Crazy Coconut.

 

9.3. Σε περίπτωση ελαττωματικών Προϊόντων, μπορείτε να αιτηθείτε την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο, τη μείωση της τιμής ή την επιστροφή χρημάτων, εκτός εάν μία τέτοια ενέργεια κρίνεται δυσανάλογη με την έκταση του ελαττώματος.

 

 1. Διαιρετότητα

 

10.1. Εάν κάποιος από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε ο όρος αυτός  θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιουδήποτε από τους υπόλοιπους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

11.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος και συμφωνείτε, για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ημών, να υπαχθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.

 

 1. Επικοινωνία

 

12.1. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, βοήθεια ή ερώτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Crazy Coconut:

 

 • Μέσω ταχυδρομείου: οδός Αίαντος, αριθμός 34Α, Τ.Κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο, Αττική, Ελλάδα
 • Μέσω email στο info@crazycoconut.gr ή
 • Μέσω τηλεφώνου στο +30 698 8713115.